Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 72 «Жын»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Жындардан бір тобының Қүран тыңдағаны маған уахи етілді" де. Сонда жындар: "Шынында бір ғажайып Құран тыңдадық" деді.


2 "Құран, бізді тура жолга салады. Енді соған иман келтірдік. Раббымызға ешбіреуді ортақ қоспаймыз."


3 "Расында Раббымыздың ұлықтығы өте жогары, Ол, қатын, бала иемденбейді."


4 "Өйткені біздің ахымақтар, Аллаға шатақ сөйлеп жүр екен."


5 "Расында адамдар мен жынды, Аллага байланысты әсте өтірік айтпайды деп ойлаган едік."


6 "Шынында адамдардан кейбір ерлер; жындардың кейбір ерлеріне сиынатын еді де сонда олар, жындардың менменсуін арттыратын еді. (Қүлазыған иен даланың қорғаушысы жын деп сиынатындар болған. Б.Ж.М.)


7 "Олар да сендердің Алла ешкімді қайта тірілтпейді деп ойлагандарың тәрізді ойлаған еді."


8 "Әрине көкке қарманғанымызда, оны қатал күзетші және атылган жалындарға толтырылған түрде таптық."


9 "Әлбетте тыңдау үшін; аспанның кей орындарында отыратын едік. Енді біреу тыңдамақшы болса, оны көздеген жұлдызды көреді" (15-С. 17-18-А.)


10 "Әрине білмейміз; жер жүзіндегілерге жамандық ойланылуда ма? Немесе оларға, Раббылары жақсылық қалауда ма?"


11 "Расында жақсыларымыз да одан төмендеріміз де бар; түрлі жолдарда едік."


12 "Шынында жер жүзінде Алланы еш жеңе алмайтындығымызды, қашып қүтыла алмайтындығымызды аңғардық."


13 "Расында осы тура жолды естіп, Оған сендік. Кім Раббына иман келтірсе, сонда ол, кемшіліктен де зияннан да қорықпайды."


14 "Бізден Мұсылмандар да туралықтан адасқандар да бар. Сонда кім Мұсылман болса, ал міне солар, туралықты іздейді."


15 "Ал енді адасқандар, тозаққа отын болады."


16 (Егер жындар мен адамдар,) ол жолда ттп-тура жүрсе, әрине оларға мол су нәсіп етеміз;


17 Оларды онда сынау тшін. Кім Раббының зікірінен жалтарса, Раббы оны барған сайын арта ттсетін азапқа үшыратады.


18 Шын мәнінде мешіттер, Аллаға тән. Ендеше Алламен бірге ешкімді шақырмаңдар.


19 Расында Алланың қүлы (Мұхаммед Ғ.С.) тұрып, Аллаға ғибадат қылган сәтте; олар, оның үстіне үймелеп жабыса жаздады...


20 (Мұхаммед Ғ.С.): "Шын мәнінде мен Раббыма қүлшылық қылып, Оған ешбір серік қоспаймын" де.


21 "Расында мен сендерге зиян келтіре алмаймын да игілік те істей алмаймын" де.


22 "Расында ешкім мені, Алланың азабынан сақтай алмайды да мен де Одан өзге пана таба алмаймын."


23 "Бірақ мен, Алладан әрі Оның пайгамбарлық міндеттемелерінен жалғастырамын. Кім Аллаға, Пайғамбарына қарсы келсе, шәксіз оган мәңгі қалатын тозақ оты бар."


24 Ақыр өздеріне уәде етілген азапты көрген сәтте, кімнің көмекшісі нашар, саны аз екенін олар біледі.


25 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Сендерге уәде етілген азап жақын ба? Не Раббым, оны созып қойды ма? Білмеймін" де.


26 Көместі білуші Алла, оның сырын ешкімге ашпайды.


27 Бірақ үнатқан елшісіне білдіреді. Өйткені Алла, елшісінің алды-артына күзетші қояды;


28 Олардың, Раббыларының міндеттеиелерін анық жалғастыргандықтарын білу үшін. Әрі олардың жағдайын толық біледі. Және әр нәрсені санап, түгендеп қойған.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға