Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 49 «Хүжрат»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Әй мүміндер! Алладан әрі Елшісінен ілгері кетпеңдер. Және Алладан қорқыңдар. Штбәсыз Алла, аса естуші, толық білуші.


2 Әй мүміндер! Дауыстарыңды Пайғамбардың дауысының үстіне көтермеңдер. Өзара бір - біріңе дауыстагандай Пайғамбарга дабырлап сөйлеспеңдер. Ғамалдарың жойылып, аңғариай қаласыңдар.


3 Шынында Пайғамбардың жанында дауыстарын бәсеңдеткендер, міне солар, Алла жүректерін тақуалық тшін сынағандар. Оларға жарылқау әрі зор сыйлық бар.


4 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саған хүжыралардың арт жағынан айгайлағандардың көбі түсінбегендер.


5 (Мұхаммед Ғ.С.) егер сен оларға шыққанға дейін олар сабыр етсе, әрине өздеріне жақсы болар еді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.


6 Әй мүміндер! БҮЗЫҚ біреу хабар келтірсе, оны анықтаңдар. Әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп, істегендеріңе өкінесіңдер.


7 Араларыңда Алланың Елшісі барлығын біліңдер. Егер ол, істің көбінде сендерге багынса еді, әрине қиыншылыққа үшырар едіңдер. Бірақ Алла, сендерге иманды жақсы көрсетіп, оны жүректеріңде зейнеттеді. Сондай-ақ сендерге; қарсылықты, бүзақылықты және бас тартуды жек көрсетті. Міне солар тура жолдағылар.


8 Бұл Алладан кеңшілік, және нығмет. Алла толық білуші, хикмет иесі.


9 Егер иүміндерден екі топ соғысса, дереу араларын жарастырықдар; мтбада екі жақтын бірі, екіншісіне өктемдік жасаса, бас тартқан жақпен Алланың әміріне қайтқандарына дейін соғысыңдар. Егер қайтса, араларын әділдікпен жарастырыңдар, туралық істеңдер. Расында Алла туралық істеушілерді жақсы көреді.


10 Шын мәнінде мүміндер туыс қой. Сондықтан екі туыстарыңның арасын жарастырыңдар. Және Алладан қорқыңдар. Мүмкін игілікке бөленерсіңдер.


11 Әй мүміндер! Бір ел, бір елді тәлкек қылиасын. Бәлкім олар өздерінен жақсы шыгар. Сондай-ақ әйелдер, әйелдерді келемеждемесін. Бәлкім олар өздерінен жақсы шыгар. Бір-біріңці міндеиеңдер; жаман ат тагыспаңдар. Иман келтіргеннен кейін сүркей ат нендей жаиан. Ал кіи тәубе қылмаса, міне оолар залымдар.


12 Әй мүміндер! Ктмәнның көбінен сақтаныңдар. Өйткені, ктмәнның кейбірі күнә. Сыр тексермеңдер, біреуді-біреу ғайбаттамасын. Біреулерің өлген туысының етін жеуді жақсы көре ме? Әрине оны жек көресіңдер. Расында Алла тәубені тым қабыл етуші, ерекше мейірімді.


13 Әй адам баласы! Штбәсыз сендерді бір ер, бір әйелден (Адам, Хауадан) жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді үлттар, рулар қылдық. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Шәксіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабар алушы.


14 Бәдеуилер: "Иман келтірдік" деді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Сендер иман келтірмедіңдер. Алайда: "Мүсылман болдық" деңдер. Өйткені, иман жүректеріңе кірмеді. Егер Аллаға, Пайғамбарга бағынсаңдар, ғамалдарыңнан еш нәрсе кемітпейді. Штбәсыз Алла, аса жарылқаушы, тым мейірімді" де.


15 Шын мәнінде сондай Аллаға, Елшісіне иман келтірген мүміндер, сосын күдіктенбей; Алла жолына малдары әрі жандарымен согысты. Міне солар, шыншылдар.


16 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Аллаға діндеріңді үйретесіңдер ме? Негізінде Алла, көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай-ақ Алла әр нәрсені толық білуші" де.


17 (Мұхаммед Ғ.С.) олар саган Мүсылман болгандықтарына бүлданады. Оларға: "Мүсылман болғандарыңа маған міндетсімеңдер. Керісінше, егер шыншыл болсаңдар, сендерді иманға көндіктіргендігі үшін сендерге Алла, міндетсиді" де.


18 Расында Алла, көктер мен жердегі қүпияны біледі. Сондай-ақ істегендеріңді толық көруші.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға