Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 48 «Фатх»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 (Мұхаммед Г.С.) сөзсіз сені ашық жеңіске ие қылдық.


2 Алла, өткен әрі келешектегі күнәңды жарылқау, саған деген нығметін тамаидау және саған тура жол көрсету тшін.


3 Тагы саган тстем бір нүсрат берер.


4 Ол сондай Алла, итиіндердің иманын арттыра ттсу тшін олардың жтректеріне тоқтау салды. Көктердегі және жердегі ләшкерлер Алланікі. Сондай-ақ Алла толық білуші, зор хикмет иесі.


5 Мүмін ерлер мен әйелдерді астарынан өзендер ағатын жаннаттарға мәңгі қалатын ттрде кіргізу үшін жамандықтарын жояды. Міне осы, Алланың қасында зор табыс.


6 Аллаға байланысты жаман ой ойлаган мгнафық ерлер мен мтнафық әйелдерді, мтшрік ерлер мен мтшрік әйелдерді азапқа тшыратады. Жамандық өздеріне болсын. Алла оларға ашуланды, оларды лағынеттеді де оларга тозақ дайындады. Нендей жаман барар жер.


7 Көктер мен жердің әскерлері Алланікі. Әрине Алла, тым тстем, зор хикмет иесі


8 (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде сені куә, қуантушы және ескертуші етіп жібердік.


9 Аллаға, Елшісіне иман келтіресіңдер. Оны қуаттайсыңдар, Оны үлықтайсыңдар және ертелі-кеш Оны дәріптейсіндер.


10 (Мұхаммед Ғ.С.) саған биғат қылғандар, (қол бергендер,) әрине Аллаға қол берген болады. Алланың қүдырет қолы олардың қолдарының үстінде. Сондықтан кім сертін бүзса, сонда өз зияньгаа ғана. Ал және кім Аллаға берген сертін орындаса, оған зор сыйлық береді.


11 Бәдеуилерден соғыстан қалып қалгандар, саған: "Бізді малдарымыз, семьяларымыз айналдырды. Сондықтан біз үшін жарылқау тіле" дейді. Олар, жүректерінде болмаған нәрсені тілдерімен айта береді. Оларға: "Егер Алла, сендерге бір зиян қаласа немесе бір пайда қаласа, сонда сендер үшін Аллаға біреу не істей алады? Олай емес. Алла сендердің не істегендеріңді толық біледі" де.


12 Бәлкім сендер, Пайғамбарды, мүміндерді семьяларына мүлде қайта алмайды деп ойладыңдар. БҮЛ жүректеріңде әдемі көрсетілді. Сондай-ақ жаман ой ойладыңдар да жоғалуға лайық ел болдыңдар.


13 Ал әлде кім Аллаға, елшісіне иман келтірмесе, сонда қарсы болгандарга жалындаған тозақ дайындадық.


14 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Кімді қаласа, жарылқайды да кімді қаласа, қинайды. Сондай-ақ Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.


15 Ол соғыстан қалып қалғандар, сендер олжа алу үшін кеткен кезде: "Бізді қоя беріңдер, сендерге ерейік" дейді. Олар Алланың сөзін ауыстыруды қалайды. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Әсте бізге ермейсіңдер. Сендер үшін Алла, бүрыннан осылай айтқан" де. Сонда олар: "Олай емес. Сендер бізді көре алмайсыңдар" дейді. Олар өте аз түсінеді.


16 (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған бәдеуилерге: "Сендер жақында аса күшті бір елге шақырыласыңдар да олармен согысасыңдар. Немесе олар Мүсылман болады. Егер бүл әмірге бағынсандар, Алла, сендерге жақсы сыйлық береді. Ал егер бүрын бет бүрғандай бет бүрсаңдар, Алла, сендерді күйзелтуші азаппен қинайды" де.


17 (Соғысқа қатынаспауда) соқырға бір оқасы жоқ. Ақсаққа да ештеңе жоқ. Және ауруға да кінә болмайды. Кім Аллаға, Елшісіне багынса, ол, астарынан өзендер ағатын үжмаққа кіргізіледі. Ал кім жалтарса, ол, жан түршігерлік қинаумен қиналады. (Хүдайбия келісімі қарсаңында Меккеге жіберілген хазіреті Ғүсман өлтірілді деген хабар бойынша Мұхаммед Ғ.С. ға мың үш жүзден артық сахаба бір ағаштың түбінде: "Соғысқа әзірміз" деп, биғат қылды. Б.Ж.М.К.)


18 Расында Алла, мүміндерден ағаштың астында саған серт берген сәтте, разы болды да олардың жүректеріндегіні біліп, оларга тоқтау салды. Сондай-ақ оларға таяуда бір жеңіс нәсіп етті.


19 Және оларға көптеген алатын олжаларды нәсіп етті. Алла тым үстем, хикмет иесі.


20 Алла сендерге көптеген алатын олжаларды уәде етгі. Мүміндерге бір белгі болуы және сендерді тура жолға салуы үшін осы жеңісті тезінен беріп, сендерден адамдардың (суық) қолын тосты.


21 Одан басқа да әлі күштерің жетпеген, бірақ Алла, оларды толық игеруіне алған жеңістер де бар. Өйткені, Алланың әр нәрсеге толық күші жетеді.


22 Егер кәпірлер сендермен соғысса, әрине арттарына бүрылып қашар еді. Содан кейін олар; бір дос не жәрдемші таба алмайды.


23 Алланың бүрынннан келе жатқан жолы осы. Алланың жолында ешбір өзгеріс таба алмайсың.


24 Ол сондай Алла, сендерді оларға өктем еткеннен кейін Мекке ойпатында олардың қолдарын сендерден тыйып, сендердің қолдарыңды олардан тыйды. Алла (Т.) не істегендеріңді толық көруші.


25 Олар сондай кәпірлер, сендерді Месжіт Харамнан және тостырылған қүрбандықты орнына барудан тыйды. Бірақ егер Меккедегі сендер білмеген, мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді сендер жаныштап, білместіктен обалына қалмайтын болсаңдар еді. (Соғысқа жол қойылар еді.) Алла кімді қаласа, мәрхаметіне бөлеу тшін (осылай істеді.) Мтбада мүміндер бөлінген болса еді, олардан қарсы келгендерді күйзелтуші азаппен қинар едік.


26 Кәпірлер, жтректеріндегі надандық қасарысуымен сірескен кезде, Алла, Елшісіне әрі мүміндерге тоқтау салды да оларға тақуа сөзін жүктеді. Олар бүған лайығырақ және қабілетті еді. Алла әр нәрсені толық білуші.


27 Расында Алла, Пайғамбарының ттсін хақиқат бойынша тура шығарды. Алла қаласа, аман-есен әлбетте Месжіт Харамға шаштарыңды алдырып, не қысқартып бейбіт кіресіңдер. Алла сендердің білмеген нәрселеріңді білген еді. Сондықтан бтдан өзге бір жақын жеңіс нәсіп етті.


28 Ол сондай Алла, дінін бткіл діндерден үстем қылу тшін Пайғамбарын туралық әрі хақ дінмен жіберді. Куәлік түргысынан Алла жетіп асады.


29 Мұхаммед (Ғ.С.) Алланың Елшісі. Онымен бірге болғандар, кәпірлерге қатаңырақ, өзара тым мейірімді. Оларды рүкұғда, сәждеде көресің. Олар Алладан мәрхамет әрі ризалық тілейді. Олардың жтздерінде сәжделердің ізінің дерегі бар. Олардың Тәуратта да сипаттары, Інжілде де сипаттары бар; бұл бас жарып, сосын қуаттанып, жуандап, өз сабағында тік түрған егін сияқты. БҮЛ (мысал) егіншілерді таңырқатып, онымен кәпірлерді ызаландыру үшін. Алла, олардан иман келтіріп, ізгі іс істегендерге жарылқау, зор сыйлық уәде етті.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға