Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 45 «Жасия»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Ұғымын Алла (Т.) біледі.


2 БҮЛ Кітап тым тстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді.


3 Күдіксіз көктерде де жерде де белгілер бар.


4 Сендердің жаратылуларықда сондай-ақ жәндіктердің өрбіп таралуында нак сенген ел тшін белгілер бар.


5 Түн мен күндіздің ауысуында сондай-ақ Алланың көктен жаңбыр жаудырып, өлгеннен кейін жерге сонымен жан беруінде және желдерді игеруінде ттсінген елге ғибрат бар.


6 (Мұхаммед Ғ.С.) осылар Алланың аяттары. Саған бұларды хақиқат бойынша оқимыз. Енді олар Алланың аяттарынан кейін қай сөзге сенеді?


7 Барлық өтірікші, күнәкар қүрысын!


8 Оларга оқылған Алланың аяттарын тыңдайды да сосын қасарысып, тәкаппарланған бойда естімегендей болады. Енді оны күйзелтуші азаппен қуандыр.


9 Мүбада ол, аяттарымыздан бір нәрсе білсе, оны келемежге алады. Міне соларға қорлаушы азап бар.


10 Артынан тозақ дайын. Олардың істері де Алладан өзге жасап алған достары да ешбір пайда бермейді. Сондай-ақ оларға зор қинау бар.


11 БҮЛ Құран бір жетекші. Сондай Раббыларының аяттарына қарсы болғандар үіыін күйзелтуші азаптың ең қоры бар.


12 Ол сондай Алла, теңізді еріктеріңе берді. Оның бүйрығымен теңізде кемелерді жүргізіп, Оның кеңшілігінен несібе іздейсіңдер. Әрине шүкірлік етерсіңдер.


13 Және де Ол, өз тарапынан сендер үшін көктердегі әрі жердегі барлық нәрсені іске қосты. Шын мәнінде осыларда түсінген ел үшін белгілер бар.


14 (Мұхаммед Ғ.С.) иман келтіргендерге айт: "Алланың ауыр күнін үміт етпегендерді кешірім етсін. Өйткені Алла, бір елдің қылықтарының жазасын береді.


15 Әлде кім ізгі іс істесе, сонда өзі үшін. Ал кім жамандық істесе, о да өзіне. Сосын Раббыларыңа қайтарыласыңдар.


16 Расында Израил үрпақтарына кітап, патшалық, Пайғамбарлық және өздеріне таза ризық беріп сондай-ақ әлемдерге үстем қылган едік.


17 Және де дін істерінде оларға ашық түсініктер бердік. Дегенмен өздеріне мәлімет келгеннен кейін өзара күншілік қылып, мүлде талас-тартысқа түсті. Шын мәнінде Раббың қиямет күні араларындағы қайшылыққа түскен нәрселері турасында үкім береді.


18 Сосын (Мұхаммед Ғ.С.) сені шариғат ісіне қойдық. Енді сонымен жүр. Білмегендердің ойларына ілеспе.


19 Өйткені олар сені Алладан еш қоргай алмайды. Шынында залымдар бір-бірінің досы. Сондай-ақ Алла тақуалардың досы.


20 БҮЛ Құран адамдар үпгін көрнеу дәлелдер және нақ сенген елге жетекші әрі рахмет.


21 Немесе жамандықтарды істегендер, өздерін; иман келтіріп, ізгі іс істегендер сияқты қылатындығымызды, тіршіліктерінде, өлімдерінде тең боларын ойлай ма? Олардың берген үкімі нендей жаман.


22 Негізінде Алла (Т.) көктерді әрі жерді шындық бойынша жаратты. Әркімге қылыгының бодауы беріледі. Сондай-ақ олар әділетсіздікке үшырамайды.


23 (Мұхаммед Ғ.С.) көңлі тартқанын тәңір жасап алған, сондай-ақ Алла, өзін біліп адастырган және қүлагын, жүрегін бітеп, көзіне қалтқы жасаған біреулерді көрдің ме? Енді Алладан кейін оны тура жолға кім салады? Түсінбейсіңдер ме?


24 Олар: "Тіршілігіміз дүниедегі ғана. Өлеміз, өмір стреміз. Бізді заман гана өлтіреді" дейді. Негізінде олардың бүған байланысты мәліметі жоқ. Олардікі межелеу гана. (Қүбылыстар; заманның айналуынан гана болады дейді. М.Р.К.)


25 Оларга аяттарымыз ашықша оқылған кезде: "Егер сөздерің шын болса, аталарымызды тірілтіп, келтіріңдер" деулерінен басқа дәлелдері болмады.


26 (Мұхаммед Ғ.С.): "Сендерді Алла тірілтеді сосьш өлтіреді. Сосын сендерді болуы шәксіз қиямет күнінде жинайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді" де.


27 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Қиямет-қайым болған күні, я сол күні; бүзық қүмарлар зиянға үшырайды.


28 (Мұхаммед Ғ.С.) барлық үмметті жүгінген түрде көресің. Әр үммет гамал дәптеріне шақырылады да: "Бүгін қылмыстарыңның бодауы беріледі."


29 "Бүл Кітабымыз сендерге шындықты сөйлейді. Өйткені, сендердің істегендеріқді жаздырушы едік."


30 Ал енді иман келтіріп, ізгі іс істегендер, сонда оларды Раббылары мәрхаметіне бөлейді. Міне сол айқын қол жеткендік.


31 Қарсы болғандарға: "Сендерге аяттарым оқылмап па еді? Сонда тәқаппарландыңдар. Сондай-ақ қылмысты ел, сендер едіңдер."


32 "Расында Алланың уәдесі хақиқат әрі қияметтің келуінде шәк жоқ" делінген уақытта: "Қияметтің не екенін білмейміз. Бір ой жору ғана деп ойлаймыз. Сондай-ақ біз анық нанушы емеспіз" (дер едіңдер.)


33 (Дегенше) істеген істерінің жамандықтары әшкереленіп, олардың мазақтаған нәрселері бастарына жетті.


34 Оларға: "Сендер осы күнге жолығуды үмытқандай сендерді Біз де гмытамыз. Орындарың от. Сондай-ақ сендер тшін бір жәрдемші болмайды" делінеді.


35 Бүларың, Алланың аяттарын мазақтағандықтарыңның салдарынан. Әрі сендерді дтние тіршілігі алдады. Сондықтан олар тозактан шыгарылмайды да ғүзырлары қабыл етілмейді.


36 Барлық мақтау, көктер мен жердің және әлемдердің Раббы Аллаға тән.


37 Сондай-ақ Көктерде, жерде үлықтық Онікі. Ол тым үстем, аса дана.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға