Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 43 «Зұхрүф»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Ұғымын Алла біледі.


2 Ашық Кітапқа серт.


3 Расында түсінулерің үшін оны Арапша Құран қылдық.


4 Күдіксіз ол қасымыздағы негізгі Кітапта өте жоғары, терең сырлы.


5 Сендер шектен шыққан ел екен деп, тгіт баян етуден айнып кетейік пе?


6 Бүрынғыларға қаншалаган пайғамбар жібергеміз.


7 Олар өздеріне келген пайғамбарды үдайы мазақ қылды.


8 Сондықтан олардан күштіректерді типыл қылдық. Бүрынғылардың мысалы өтті.


9 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олардан: "Көктер мен жерді кім жаратты?",- деп сүрасаң, әрине: "Оларды өте үстем, аса білуші Алла жаратты" дейді.


10 Сондай Алла, сендерге жерді бесік қылды да онда тура жүрулерің үшін жолдар жаратты.


11 Ол сондай Алла, көктен мөлшермен жаңбыр жаудыруда. Сонда онымен өлі бір жерді қүлпырттық. Сол сияқты тірілтіліп, шығарыласыңдар.


12 Ол сондай Алла, барлық жтптерді жаратты. Сондай-ақ сендерге кемеден және хайуандардан мінетін көлік жаратты.


13 Олардың тстіне мінсеңдер, сосын Раббыларыңның нығметін еске алып: "Бүны бізге бағындырған Алла пәк. Өйткені біз бүған жақындаса алмайтын едік" дейсіңдер


14 "Күдіксіз Раббымызга қайтарыламыз."


15 (Мұхаммед Ғ.С.) олар Аллаға қүлдарының бір бөлімін арнады. (Періштелерді Алланың қыздары дейді.) Расында адам баласы ашық нәсткір.


16 Немесе Ол, жаратқандарынан қыздарды өзі алып, үлдарды сендерге арнады ма?


17 Олардың біреуіне Аллаға арнағанының үқсасы шүйіншіленсе, (қатының қыз тапты делінсе,) беттері қарайып, оны ашу кернейді.


18 Моншақ ішінде тәрбиеленіп, өз дауында баян ете алмайтын біреу ме? (Осындай нәзік жаралған қыздар Алланікі бола ма?)


19 Олар, Алланың қүлдары періштелерді өздерінше әйелдерге балайды. Олар, олардың жаратылуын көріп пе еді? Олардың бүл куеліктері жазылып жене сүралады.


20 Тағы олар: "Мейірімді Алла, қаласа еді, біз періштелерге табынбас едік" деді. Олардың оған байланысты мәліметтері жоқ. Олардікі мүлде межелеу ғана.


21 Немесе оларға бүдан бүрын бір кітап бердік те соган жабысуда ма?


22 Керісінше, олар: "Аталарымызды бір жол үстінде таптық. Расында біз де олардың іздеріне түсіп, тура жол табамыз" дейді.


23 Осылайша (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бүрын бір мемлекетке пайғамбар жіберген болсақ, олардың беделділері: "Расында біз аталарымызды бір жол тстінде таптық. Біз де солардың ізіне түсеміз" деді.


24 (Әр Пайғамбар): "Егер сендер аталарыңды тапқан жолдан турарағын әкелсем де меГ,-деді. Олар: "Расында сендер арқылы жіберілген нәрселерге қарсымыз" деді.


25 Сонда Біз де олардың тиісті жазасын бердік. Енді қара, жасынға шығарушылардың соңы қалай болды?


26 Сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.) әкесіне әрі еліне: "Шын мәнінде мен сендердің табынған нәрселеріңнен бездім" деді.


27 "Бірақ мені жаратқан Алла басқа. Өйткені Ол, мені тура жолға салады..."


28 Ыбырайым (Ғ.С.) бүл (Алланы бірлеу) сөзін кейінгі үрпақтарына мүра етіп, қалдырды. Әрине олар осыған қайта оралар.


29 Сонда да оларды әрі аталарын Құран және ашық баян етуші Елші келгенге дейін қамтамасыз еттім.


30 Оларға Құран келген сәтте, олар: "Бүл бір сиқыр. Шынында бүган қарсымыз" деді.


31 Олар: "Бүл Құран (Мекке, Тайып) екі қаладан ірі бір адамға түсірілсе еді" деді.


32 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның мәрхаметін олар бөліп бере ме? Олардың дүние тіршілігіндегі несібесін араларына Біз үлестірдік. Сондай-ақ бір-біріне бағынсын деп, бірін-бірінен дәрежеде көтердік. Раббыңның мәрхаметі олардың жиған-тергендерінен артық.


33 Егер бүкіл адам баласы біріңғай болып, азбайтын болса еді, әрине Аллаға қарсы болгандардың үйлерінің төбесін әрі жоғары шығатын баспалдақтарын күмістен жасар едік.


34 Үйлерінің есіктерін және сүйеніп үстеріне отыратын дивандарын да күмістен жасар едік.


35 Сондай-ақ алтынға бөлер едік. Бүлардың барлығы дүние тіршілігінің ғана пайдасы. Раббыңның қасындағьі ахирет, тақуалар үшін.


36 Әлде кім Рахманды еске алудан көз жүмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да сонда ол, оның жолдасы болады.


37 Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады. Олар өздерін тура жолға түсірілдік деп ойлайды.


38 Ақыр (қиямет күні) бізге келгенде (шайтанға): "Әттең! Менімен сенің араң батыс, шыгыстың үзақтығы болсашы! Нендей жаман жолдассың" деді.


39 Әрине сендерге бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақытта зүлымдық істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар.


40 (Мұхаммед Ғ.С.) сақырауларға сен естіртесіқ бе? Немесе соқырды және ашық адасқан біреуді тура жолға саласың ба?


41 Ал, мүбада сені алып, кетсек (қайтыс болсаң) те оларға лайықты жазаларын береміз.


42 Немесе оларға уәде етілген азапты (көзің тірісінде келтіріп,) әрине саган да көрсетеміз. Күдіксіз оларға күшіміз жетеді.


43 (Мұхаммед Ғ.С.) сен сондай өзіңе уахи етілген Құранға жабыс. Сен шын мәнінде тура жолдасың.


44 Күдіксіз Құран, сен үшін әрі елің үшін бір үгіт. Келешекте сүраласыңдар. (Оны бағалау, ардақтау және оның шүкірлігін орындауга жауапкерсіңдер. Б.Ж.М.)


45 Сенен бүрын жіберген елшілерімізден сүра: Алладан өзге қүлшылық қылатын тәңірлер жасадық па?


46 Күдіксіз Мүса (Ғ.С.) ны да мүгжизаларымызбен Пергауынға сыбайластарына жібердік. Сонда ол, оларға: "Шын мәнінде мен әлемдердің Раббының Елшісімін" деді.


47 Оларга мүғжизаларымызды келтірген сәтте, олар, оған күлген еді.


48 Оларға көрсеткен мүгжизалар, бір-бірінен үлкен еді. Бәлкім райдан қайтар деп азапқа үшыраттық.


49 (Олар Мүса Ғ.Сға): "Әй сиқыршы! Раббыңа өзіңе берген уәде бойынша жалбарын. Біз шын мәнінде тура жолға келейік" десті.


50 Сонда олардан азапты Біз айықтырған кезде олар дереу сөздерінен айниды.


51 Перғауын, елінің ішінде: "Әй қаумым! Мысырдың патшалығы және астымнан ағатын міне өзендер менікі емес пе? Көрмейсіңдер ме?",- деп, даурықты.


52 "Немесе мен осы өзі қор, сөзін түсіндіре алмайтын Мүсадан жақсы емеспін бе?"


53 "Оган алтыннан білезіктер неге салынбаған немесе онымен бірге періштелер неге жолдас болып келмеген?"


54 Сөйтіп (Перғауын) елін менсінбеді. Сонда да олар оған бағынды. Расында олар, бүзық ел еді.


55 Сөйтіп олар Бізді кейіткен кезде, олардың тиісті жазасын беріп, суға батырдық.


56 Оларды кейінгілер үшін бір өтіп кеткен үлгі қылдық.


57 (Мұхаммед Ғ.С.) Мәрйем үлын мысал келтіргенде, оган, елің қарқылдап күлді.


58 Олар: "Біздің тәңірлеріміз жақсы ма? Не Ғиса жақсы ма?",- деді. Олардың саган бүны айтулары, жанжал үшін ғана. Өйткені олар, қиқар ел.


59 Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне игілік берген сондай-ақ Израил үрпақтарына бір мысал қылған қүл ғана.


60 Егер қаласақ, сендерден періште жаратар едік те олар орындарыңды басар еді.


61 Күдіксіз (Ғиса Ғ.С.) қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған Күдіктенбей Маған еріңдер. Міне осы тура жол.


62 Сендерді шайтан тура жолдан тоспасын. Өйткені ол, сендер үшін ашық дтшпан.


63 Ғиса (Ғ.С.) мүгжизалармен келген заиан, оларға: "Мен сендерге хикметті келтірдім. Алладан қорқыңдар, Маған бой үсыныңдар" деді.


64 "Дау жоқ, Алла, менің дө сендердің де Раббыларың. Сондықтан Оған қүлшылық қылыңдар. Осы тура жол!"


65 Дегенмен топтар өзара қайшылыққа түсті. Жан түршігерлік күннің азабынан сондай залымдарга нендей өкініш!


66 Олар, өздеріне қиямет мезгілінің кенеттен өздері аңғармаған түрде, келуін ғана күте ме?


67 Сол күні тақуалардан басқа достар, бір-біріне дүшпан болады.


68 (Алла, тақуаларға): "Әй қүлдарым! Бүгін сендерге хауіп-қатер жоқ әрі қайғырмайсыңдар" (дейді)


69 Олар сондай иман келтіріп, бой үсынушылар.


70 "Жаннатқа кіріңдер. Сендер де жүбайларың да шаттыққа бөленесіңдер!"


71 Оларға алтыннан табақтар, кәселер үсынылады. Сондай-ақ онда көңілдері қызығатын, көздері куанатын нәрселер бар. Сендер онда мәңгі қаласыңдар.


72 Міне осы сендердің ғамалдарыңменен мүрагер болган жаннат.


73 Онда сендерге жемістер көп, одан жейсіңдер.


74 Сөзсіз күнәкарлар тозақтың азабында мәңгі қалады.


75 Олардың азабы жеңілтілмейді де олар онда ктдер тзген тгрде қалады.


76 Оларга зтлымдық қылиадық, олар өздеріне зтлымдық қьілды.


77 Тозақтықтар: "Әй сақшы! Раббың ісімізді бітірсін" дейді. Сақшы: "Расында сендер ттрасыңдар" дейді.


78 (Алла оларға): "Шынында сендерге шындықты келтірдік. Бірақ көбің шындықты жек көрдіңдер."


79 Немесе олар (Пайғамбарға қарсы) шара қолданды ма? Шын мәнінде Біз шара қолданушымыз.


80 Немесе олар сырларын, сыбырларын Біз естімейді деп ойлай ма? Әрине періштелеріміз алдарында жазуда. (82-С. 10-11-А.)


81 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: "Мүбада Алланың баласы болса, сонда мен қүлшылық қылушылардың алды болар едім" де.


82 Көктер мен жердің Раббы әрі ғаршынын Раббы, олардың сипаттаған нәрселерінен пәк.


83 Енді оларды қойып қой. Өздеріне уәде етілген күнге дейін стңгісін. ойнасын.


84 Ол сондай Алла, көкте де Тәңір, сондай-ақ жерде де Тәңір. Және Ол, аса дана толық білуші.


85 Ол сондай өте жоғары Алла (Т.), көктер мен жердің әрі екі арасындағы нәрселердің игілігі Оган тән. (Оның меншігінде.) Сондай-ақ қиямет мезгілінің мәліметі Оның қасында әрі Оған қайтарыласықдар.


86 Олардың Алладан өзге қүлшылық қылғандары шапағат ету күшіне ие емес. Бірақ хақиқатты біліп, куә болғандар басқа. (Шапағат ете алады.)


87 Егер олардан: "Кім жаратты?",- деп сүрасаң, әлбетте: "Алла" дейді. Сонда, қалай бүрылып, барады?


88 Пайғамбардың: "Раббым! Бүлар иман келтірмейтін ел" дейтінін (Алла біледі.)


89 (Мұхаммед Ғ.С.) олармен шыгыс, сәлем бер. Олар жедел түсінеді.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға