Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)
  

Сүре 32 «Сәжде»

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын

1 Ұғымын Алла біледі.


2 Бұл Кітап, әлемдердің Раббы тарапынан түсірілген. Мүнда шәк жоқ.


3 Олар: "Оны өзі жасады" дей ме? Олай емес, сенен бүрын ескертуші жіберілмеген елге ескертуің тшін ол, Раббыңнан бір шындық. Әрине олар, тура жол табар.


4 Ол сондай Алла, көктер мен жерді әрі екі арасындағыларды алты күнде жаратып, сосын гаршыны меңгерді. Сондықтан сендердің Одан өзге ешбір иелерің де шапағатшыларың да жоқ, ойламайсыңдар иа?


5 Ол, көктен жерге дейін істі игереді. Сосын сендердің санауларың бойынша, мың жыл шамасындағы бір күнде Оган көтеріледі.


6 Ол көместі де көрнеуді де білуші. Өте үстем, тым мейірімді.


7 Ол сондай Алла, әр нәрсенің жаратылысын көркемдестірді. Адам баласын жаратуды балшықтан бастайды.


8 Сосын оның нәсілін бір жайсыз судың негізінен жаратты.


9 Сосын оны бейнелеп, ішіне өз ртхын үрледі. Сондай-ақ сендерге есту, көру және түсіну қабілетін берді. Аз шүкір етесіңдер.


10 Олар: "Қашан топыраққа араласып, жоғалсак, шын-ақ жаңа жаратыламыз ба?",-дөйді. Әрине олар, Раббыларына қауышуга қарсы келгендер.


11 (Мұхаммед Ғ.С.): "Сендерге уәкіл етілген өлім періштесі жандарыңды алады. Сосын Раббыларыңа қайтасыңдар" де.


12 Күнәкарлардың, Раббыларының жанында бастарын иіп: "Раббымыз! Көрдік, естідік, енді бізді (дтниеге) қайтар, ттзу іс қылайық. Рас нандық" дегендерін бір көрсең!


13 Егер қаласақ еді, әркімді тура жолға салар едік. Бірақ Менен: "Тозақты бүтіндей жындар, адамдармен толтырамын" деген сөз болған. (Бүлар, шайтандармен оларға ерген адамдар. 38-С. 84-85-А.)


14 "Бүгінге кездесуді үмытудың демін татыңдар. Рас біз де сендерді ү мыттық. Істегендеріңнің салдарынан мәңгі азапты татыңдар"


15 (Сәжде аяты бар.) Шын мәнінде аяттарымызга, өздеріне үгіт берілген кезде, сәждеге жығылып; Раббыларын мақтап, пәктейді. Сондай-ақ тәкаппарланбай иман келтіреді.


16 Олардың жамбастары төсектерінен ажырап, (түнде үйқыдан түрып,) Раббыларына қорқа-дәмете жалбарынады. Сондай-ақ олар берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды.


17 Ешкім қылмысы жаққандықтан өздерше көмес сақтаулы қуаньішты сыйлықты білмейді.


18 Мүмін болган кісі, бүзық болған кісі сияқты бола ма? Әрине тең болмайды.


19 Өйткені иман келтіріп, ізгі іс істегендер; олардың істеген ғамалдарына жарай қонақ үй түрінде жаннаттар да орын бар.


20 Ал енді бүзақылардың орны тозақ. Әрқашан олар одан шыгуды қаласа, оған қайтарылады да: "Өздерің жасынға шыгарған оттың азабын татыңдар" делінеді.


21 Әрине оларға зор азаптан бері дтниенің азабын татырамыз. Мтмкін олар райдан қайтар.


22 Раббыңның аяттары арқылы тгіт берілгеннен кейін олардан бет бтрғаннан кім залымырақ? Әрине күнәкарлардың лайықты жазасын береміз.


23 (Мұхаммед Ғ.С.) әрине Мұса (Ғ.С.) га Кітап берген едік. Енді сен де оған қауышудан күдіктенбе... Оны Израил үрпақтарына тура жол қылдық.


24 Әрі олар сабыр етіп, аяттарымызга нақ сенген кезде, араларынан бтйрыгымызбен тура жол көрсететін бастықтар қылған едік.


25 (Мұхаммед Ғ.С.) Әрине Раббың қиямет күні, олар қайшылыққа түскен нәрселер жайында араларьгаа шешім жасайды.


26 Бглардан бүрын, қаншалаған нәсілдерді жоқ еттік. Бүлардың, олардың жүрттарында жгріп жүргендігі бұларга жол көрсетпей ме? Расында мүнда ғибраттар бар. Сонда да тыңдамай ма?


27 Олар көрмей ме? Рас суды, шөл жерге апарамыз да ол арқылы малдары әрі өздері жейтін өнім шығарамыз. Олар сонда да көрмей ме?


28 Олар: "Егер шыншыл болсаңдар, бүл шешім қашан болады?",- дейді.


29 "Шешім күні, кәпірлерге имандары пайда бермейді әрі оларға мүрса да берілмейді" де.


30 Енді олардан бет бұр да күт! Расында олар да тосуда.
  
Араб тілінде / Аударымдар: Халифа Алтай (қазақ), Әл-Мунтахаб, Кулиев, Абу-Адель (орыс)Барлық сүрелер / басқа сүрелер
Жоғарыға